FANDOM


Welkom op onze WIKI pagina HOIEdit

Welkom op de Wiki pagina van groep 2 klas B62 voor het vak EIM. In deze Wiki vindt u informatie over verschillende onderwerpen, technieken, wetgevingen en ook informatie over Storage , Backup en Cloud based infrastructure. Drie termen die erg trending zijn in de bedrijfswereld, maar die vaak niet helemaal duidelijk zijn. Daarom deze Wiki!

EIMEdit

EIM was van oudsher een vakgebied waarbij dataopslag en bewerking centraal staat. De opslag en archivering van data ging vroeger altijd op papier met verschillende indexering systemen. In de Jaren ’90 zijn er veel bedrijven gaan automatiseren en digitaliseren. Content werd nu niet alleen digitaal gemaakt maar ook digitaal opgeslagen.

Nu is er sinds ongeveer 2010 een trend, dat data steeds vaker online word opgeslagen. Het is dan niet direct meer zichtbaar waar de data zich bevind, maar deze is wel overal toegankelijk. We spreken dan van de Cloud .

Er zijn inmiddels een groot aantal aanbieders van Cloud diensten. Elke dienst dient weer een ander doel en gebruikt verschillende manieren om data opslag te faciliteren. Zo zijn er diensten die alleen e-mail hosting aanbieden, online back-up en andere die hele desktopomgevingen aanbieden. Vooral databases spelen een belangrijke rol in de EIM en sinds dat steeds meer in de Cloud gebeurt, is dit ook steeds minder SQL.

Fysiek is er vaak niet achter te komen waar de data zich bevind en op welke storage de data staat. Dit kan problemen opleveren met veiligheid en regelgeving, omdat data ook in het buitenland opgeslagen staat. Wat we wel weten is dat de servers, waar de informatie op staat, zich in een gespecialiseerd data center bevinden.

Data centers hebben vaak rijen vol met server racks, voorzien van noodstroom en een CO2 systeem voor brandveiligheid. Omdat een data center zich alleen richt op het succesvol hosten van gegevens en servers is dit een veel stabielere oplossing van het lokaal opslaan van data.  

Gebruikte bronnen voor de hele wikiEdit

·         http://www.rackspace.com/knowledge_center/whitepaper/understanding-the-cloud-computing-stack-saas-paas-iaas

·         http://www.veeam.com/nl/success-stories/lokale-overheid-vertrouwt-op-veeam-backup-and-replication-voor-bescherming-van-kritieke-gegevens-en-soepel-werkende-bedrijfssystemen.html

·         http://aws.amazon.com/

·         https://www.google.com/work/apps/business/

·         http://www.salesforce.com/uk/socialsuccess/cloud-computing/the-complete-history-of-cloud-computing.jsp

·         http://www.salesforce.com/uk/socialsuccess/cloud-computing/what-is-cloud-computing.jsp

·         http://www.chinacloud.cn/upload/2010-02/10021300131703.pdf

·         http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

·         http://searchstorage.techtarget.com/definition/storage

·         http://www.anandtech.com/show/8030/backup-guide

http://www.pcguide.com/ref/hdd/perf/raid/levels/singleLevel7-c.html

http://www.lascon.co.uk/hwd-raid.php

https://docs.oracle.com/cd/E19168-01/817-3337-18/appa_raid_basic.html

http://www.thegeekstuff.com/2011/11/raid2-raid3-raid4-raid6/

http://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/file-raid.pdf

http://www.thegeekstuff.com/2010/08/raid-levels-tutorial/

http://www.computerhope.com/jargon/r/raid.htm

http://www.ontrackdatarecovery.ca/raid-history-information/

http://web.eecs.umich.edu/~michjc/eecs584/Papers/katz-2010.pdf

http://www.scholieren.com/werkstuk/3907

http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hborecord.view/?uploadId=amsterdam%3Aoai%3Ahva.nl%3A472149

http://stadsarchief.amsterdam.nl/stadsarchief/e-depot/metadata/

http://kennisbank.hva.nl/document/520704

http://zbc.nu/management/corporate-governance-en-compliance/corporate-governance-tabaksblat-en-sox-hemel-of-hel/

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Ict-_en_informatiemanagement/KNS_HoeZo_Documentmanagement_FINAL_web.pdf

e-book 'Beveiligen en Service Level agreements' van I.J.M. van Gogh, W.H.M. Hafkamp, P.M. Hoogendoorn, F.G.P. van den Hoven, W.R. Nanninga ,E.J. Sol (tenHagenStam uitgevers)

Publicatie 'Handreiking Contouren voor Compliance' uitgegeven door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) ism NIVRA en NOREA 24-05-2005

Onderzoeksrapport 'IT Governance en onderwijs van de hogescholen' door Drs. Rolf bruins (2009)

Studierapport 'Normen voor de beheersing van uitbestede ICT-beheerprocessen' uitgave van NOREA ism PvIB

Deelonderdelen onderwerpEdit

Hieronder vind je de links naar de 3 verschillende onderdelen.

Storage

Backup

Cloud


Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.